Samordnad varudistribution

Widrikssons lastbil kör för Samordnad varudistribution.

Södertörnskommunerna har ett gemensamt samarbete kring samordnade varutransporter. Vinsten med samordningen är stor. Förutom miljövinsterna och en lugnare arbetsmiljö så ökar trafiksäkerheten med färre bilar runt våra skolor.

Den samordnade varudistributionen har gjort att utsläppen för transporter har minskat med 70 procent även trafikmiljön har blivit säkrare. Färre varutransporter trafikerar skolor och förskolor och de styrs till tider som passar.

Transporter är det område där klimatsomställningen hittills gått långsammast, framförallt de tunga transporterna. Samordnade varutransporter innebär att alla transporter av varor och livsmedel till kommunens alla olika verksamheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhuset med mera samordnas så att det istället för att varje beställning ger en transport läggs alla transporter ihop.

Samordnade varutransporter innebär färre antal transporter och det betyder att det förutom miljö och ekonomi också är bra för en ökad trafiksäkerhet. Inte minst då det blir betydligt färre lastbilar som kör i närheten av skolor och andra miljöer där barn vistas. Det blir även lättare för en skola eller en förskola att veta när varor levereras och när det behövs personalinsatser istället för dagens många transporter. Dessutom ökar urvalet då mindre leverantörer utan fordonsflotta får lättare att konkurrera.

Som omlastningscentral och distributör anlitas Widrikssons Åkeri.

Nytt avtal 2020

Under sommaren 2020 börjar ett nytt avtal för Samordnad varudistribution att gälla. Det nya avtalet innebär några förbättringar.
Ta del av förbättringarna i det nya avtalet. , 4.4 MB.

Nyheter

Här kan du ta del av nyheter från Samordnad Varudistribution.

Prenumerera på nyheter från Samordnad Varudistribution

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström