Informationsbrev Samordnad varudistribution vecka 6 - 2022

Widrikssons lastbil kör för Samordnad varudistribution.

Ljusare tider

Samtidigt som dagarna blir längre och ljusare har även leveranskvaliteten börjat förbättras. Efter en tid med leveransutmaningar, till stor del orsakat av den stora sjukfrånvaron som drabbat Widrikssons, har avvikelserna nu minskat. Vi ser detta i förbättrad leveransprecision och leveransbetyg.

Förbättringsarbetet fortsätter, nu med än mer fokus på kundservice. Här ska svarstiderna och ärendehanteringstiderna förbättras.

Vid frågor, ta kontakt via logistik@upphandlingsodertorn.se

Koldioxidemissioner 2021

Minskningen av koldioxidemissioner fortsatte 2021. Det genomsnittliga utsläppet, mätt i gram koldioxid per transporterat kilo minskade till 1,81 g/kg.

Detta främst på grund av fortsatt ökad andel biogas, färre körda kilometer och förfinad mätteknik.

Vid frågor, ta kontakt via logistik@upphandlingsodertorn.se

Regeringsuppdrag för mer hållbar e-handel

Vi noterar att Trafikanalys fått ett nytt regeringsuppdrag – hållbara leveransval vid e-handelsköp.

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att föreslå konkreta åtgärder som kan stödja konsumenter till mer hållbara leveransval vid e-handelsköp. I uppdraget ingår också att beskriva hur transporter som uppkommer av e-handeln har utvecklats.

Läs mer här: Nytt uppdrag för mer hållbara leveransval Länk till annan webbplats.

Ny ansvarig utgivare

Efter fyra år inom Upphandling Södertörn och samordnad varudistribution tar Olof Bohlin sig an ett nytt jobb utanför Södertörn. Tills vidare blir Tom Ekström ansvarig utgivare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström