Södertörns­samarbetet

De åtta kommunerna på Södertörn – Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Södertörnskommunernas samverkan formaliserades år 2010 och sker både på politisk nivå och mellan tjänstemän samt inkluderar såväl strategiska gemensamma frågor som erfarenhetsutbyte.

Södertörn bidrar starkt till Stockholmsregionens utveckling och tillväxt. Idag bor över en halv miljon människor på Södertörn. Om Södertörn vore ett län skulle det vara det fjärde största länet i Sverige.

I den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 finns nio utpekade sammanlänkande regionala stadskärnor. Fyra av dessa finns på Södertörn: Flemingsberg, Kungens kurva-Skärholmen, Haninge centrum och Södertälje. Utbyggnaden av de regionala stadskärnorna stärker möjligheterna till en sammanhållen och hållbar region. Tack vare de regionala stadskärnorna kan fler bostäder och arbetsplatser samt ökad kommersiell och offentlig service lokaliseras utanför den centrala stadskärnan utan att bebyggelsen glesas ut, samtidigt som regionens invånare och besökare får bättre tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning och service i regionen.

Samverkan mellan Södertörnskommunerna ska kännetecknas av

  • fokus på den gemensamma nyttan
  • respekt för den demokratiska processen i den enskilda kommunen
  • att gå före – ett gott regionalt ledarskap
  • regional samverkan som handlar om att både ge och få
  • ett ömsesidigt förtroende som ger förmåga att snabbt ställa om vid behov.

Utvecklingsprogrammet ska tydliggöra gemensamma frågor där det finns ett mervärde för kommunerna att samverka.

Syftet med samverkan

Syftet med Södertörnssamverkan är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen på Södertörn med fokus på gemensam nytta. Genom ett gemensamt utvecklingsprogram kan Södertörnskommunernas deltagande även i andra regionala samarbeten bli effektivare.

Samverkan bör kännetecknas av frågor som berör flera kommuner och där lösningarna till stor del är gemensamma. Det är utmaningar som en enskild kommun inte kan lösa själv och där Södertörnskommunerna ofta behöver samarbeta med övriga delar av Stockholmsregionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2024
Sidan publicerad av: Anna Söderström