Södertörnssamarbetet

Om Södertörn

karta över Södertörnskommunerna

Södertörn är det geografiska område som bildar södra delen av Stockholms län och omfattar de åtta kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö.

Södertörn är hem för över 510 000 invånare – och en destination som allt fler investerare upptäcker. Med huvudstaden i norr och skärgården i öster och söder, är Södertörn en av Sveriges mest expansiva regioner. Här finns fortfarande byggbar mark och Södertörn växer starkt med fler bostäder, fler företag och fler jobb. Södertörn bidrar därmed kraftfullt till Stockholmsregionens utveckling.

Om Södertörn vore ett eget län skulle vi med över 510 000 invånare vara det fjärde största länet i Sverige. Bostadsbyggandet är högt och Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 72 000 bostäder till 2030. Södertörn har stora naturområden, naturreservat, nationalpark och skärgård vilket gör många boendemiljöer mycket attraktiva. Här finns också ett starkt och varierat näringsliv, stora internationella företag, hamnar och småföretagande med stor kreativitet. Dessutom goda utbildningsmöjligheter på universitets- och högskolenivå.

Stark tillväxt

Förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande på Södertörn är därmed goda, både på kort och lång sikt. Södertörnskommunernas uttalade ambition är också att skapa förutsättningar för minst 100 000 nya arbetstillfällen till 2030.

För att förverkliga de höga ambitionerna krävs det fullföljda insatser för förbättrad tillgänglighet och framkomlighet både mellan de regionala stadskärnorna och in till regioncentrum.

Ett ökat utbud av arbetsplatser tillsammans med förbättrad transportinfrastruktur möjliggör en ökad kompetensförsörjning vilket bidrar till målet om en kunskapsintensiv och socialt hållbar region.

Fyra stadskärnor i en sammanhållen regional struktur

Södertörnskommunerna planerar och arbetar sedan lång tid i linje med den regionala utvecklingsplaneringen. En viktig del är utveckling och utbyggnad av de fyra regionala stadskärnorna (enligt RUFS 2050); Södertälje, Flemingsberg, Kungens kurva–Skärholmen och Haninge stad. Utbyggnaden av de regionala stadskärnorna stärker möjligheterna till en sammanhållen och hållbar region. Med ett ökat utbud av bostäder, arbetsplatser och utbildning i de fyra stadskärnorna ökar möjligheterna till en integrerad bostads- och arbetsmarknad.

Att utveckla och stärka de regionala stadskärnorna med bostäder, arbetsplatser, utbildning, service och annat utbud – tillsammans med utbyggnad av infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik och vägtrafik – är långsiktiga processer som kräver uthållighet och samarbete kring en gemensam vision.

Exempel på stadskärnornas utveckling:

  • I Södertälje finns de globala företagen AstraZeneca och Scania, som båda satsar långsiktigt på verksamheterna i Södertälje. Södertälje Science Park är en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning där KTH också utökar antalet utbildningar. Efterfrågan på bostäder är stark och inriktningen är att ge plats för 20 000 nya bostäder.
  • I Kungens kurva planeras ett nytt bostadsprojekt om 4 500 bostäder, ytterligare 2 000 bostäder planeras på sikt. Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg Syd och den upprustade röda tunnelbanelinjen ger stadskärnan ny utvecklingskraft.
  • I Flemingsberg finns ett tvärvetenskapligt starkt växande campus med fem akademier, 18 000 studenter, universitetssjukhus och världsledande forskning. Här finns också ett växande rättscentrum kring Södertörns tingsrätt och basen för polisområde Stockholm syd. Intill Flemingsbergs station planeras för en tät stadsmiljö med en större handelsanläggning, kultur och restauranger. I den regionala stadskärnan är planeringen inriktad på att möjliggöra för 20 000 nya arbetstillfällen, fler studenter och 20 000 nya bostäder.
  • I Haninge stad utvecklar fastighetsägare stadskärnan tillsammans med kommunen. Inriktningen är att förtäta stadsmiljön med 7 000 nya bostäder på kortare sikt och 20 000 bostäder på längre sikt och med mer verksamheter och service i kollektivtrafiknära lägen.

Vid sidan av stadskärnorna utvecklar Södertörn flera nya verksamhetsområden:

  • Logistikcentret Stockholm Syd i Nykvarn/Södertälje fortsätter att utvecklas kraftfullt med ett stort antal nya företag.
  • I Haninge kommun växer företagsområdet Albyberg fram i anslutning till väg 73 och planerade Tvärförbindelse Södertörn.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström