Utvecklingsprogram

Byggnation av Norra Tyresö Centrum. Foto: Karl Shriver-Abeln

Byggnation av Norra Tyresö centrum. Foto Karl Shriver-Abeln

Södertörns Utvecklingsprogram 2035 beslutades i kommunerna 2019. En justering av utvecklingsprogrammet gjordes vid samarbetskommitténs möte den 2021-01-14.

Infrastruktur

Stark infrastruktur är en förutsättning för hållbar utveckling.

  • Utifrån framkomlighet och minskad klimatpåverkan från resor och transporter.
  • Genom att prioriterade infrastukturobjekt genomförs.
  • Baserat på en robust teknisk försörjning.

Nätverk: Planeringschefer

Läs mer om aktuella infrastrukturfrågor i regionen.

Näringsliv och högskola

Södertörn är det självklara valet för företagen.

  • Utifrån en stark infrastruktur.
  • Genom samsyn om helheten.
  • För fler etableringar och växande företag.

Nätverk: Näringslivschefer

Akademisk utbildning som säkrar framtida kompentesförsörjning.

  • Genom tillgänglighet till högre utbildning för hela Södertörn.
  • Inriktad mot både näringsliv och kommuner.

Nätverk: YH-nätverket

Läs mer om näringsliv och högskola i regionen.

Funktionell samordning

Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle.

  • Vi bidrar till långsiktig minskning av CO2-utsläpp från resor och transporter inom Södertörn.

Nätverk: Klimatstrateger

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström