Utvecklingsprogram

Byggnation av Norra Tyresö Centrum. Foto: Karl Shriver-Abeln

Södertörns utvecklingsprogram 2035 beslutades i kommunerna under hösten 2019.

Infrastruktur

Utnyttja den nya infrastrukturen.

  • Vi positionerar Södertörn i ett regionalt och nationellt sammanhang för infrastruktur och transporter.
  • Vi verkar och planerar för en snabbare och tätare kollektivtrafik till och mellan de regionala stadskärnorna.
  • Vi verkar och planerar för hållbara och kapacitetsstarka godstransportlösningar för regionens varuförsörjning.

Nätverk: Planeringschefer.

Läs mer om aktuella infrastrukturfrågor i regionen.

Näringsliv och högskola

Stödja ett kunskapsintensivt näringsliv.

  • Vi förbättrar företagsklimatet på Södertörn.
  • Södertörns näringsliv marknadsförs gemensamt genom befintliga kanaler.
  • Vi samarbetar kring kompetensförsörjning för att förbättra matchningen mellan företagens behov och arbetsmarknaden på Södertörn.

Nätverk: Näringslivschefer.

Höj utbildningsnivån på Södertörn.

  • Vi arbetar för att attrahera fler Södertörnsbor till YH-utbildningar genom gemensam marknadsföring.
  • Attrahera fler YH-utbildningar till Södertörn.

Nätverk: YH-nätverket.

Läs mer om näringsliv och högskola i regionen.

Olikhet och mångfald

Nyttja tillgänglig kompetens i tillväxtsyfte.

  • Vi arbetar för att utveckla och säkerställa likvärdig etablering för alla nyanlända.

Samarbete: Etablering Södertörn.

Klimat

Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle.

  • Vi bidrar till långsiktig minskning av CO2-utsläpp från resor och transporter inom Södertörn.

Nätverk: Klimatstrateger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2020
Sidan publicerad av: Anna Söderström