Konferenser

Konferenser

Södertörns Rådslag 2018

Södertörnskommunerna arrangerar årligen flera konferenser med olika inriktningar för olika målgrupper.

Södertörns Rådslag samlar årligen representanter för kommuner, näringsliv och högskola där samarbetsformer och kommande utmaningar diskuteras.

Södertörnskonferensen presenterar varje år ett aktuellt tema för ett mindre antal politiker och tjänstemän från kommunerna.

Nyckeltalsdagen är ett erfarenhetsutbyte där rapporter för kommunernas olika verksamheter analyseras och presenteras vartannat år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Sidan publicerad av: Anna Söderström