Yttranden

Kommunerna på Södertörn tar ofta gemensam ställning i frågor som rör regionen. Här nedan återfinns de senaste.

2019-05-23 Gemensamt ställningstagande Trafikförändringar SL-trafiken och
Waxholmsbolaget 2019-2020
Ladda ner dokumentet

2019-05-15 Yttrande Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021-2027
Ladda ner dokumentet

2019-02-28 Yttrande myndighetssamarbete Södertörnskommunerna
Ladda ner dokumentet

2019-02-15 Yttrande från Södertörnskommunerna över samråd vägplan för Tvärförbindelse Södertörn
Ladda ner dokumentet


Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2019
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster