Yttranden

Kommunerna på Södertörn tar ofta gemensam ställning i frågor som rör regionen. Här nedan återfinns de senaste.

2019-02-15 Yttrande från Södertörnskommunerna över samråd vägplan för Tvärförbindelse Södertörn
Ladda ner dokumentet

2019-02-28 Yttrande myndighetssamarbete Södertörnskommunerna
Ladda ner dokumentet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster