Södertörnskonferensen

Foto: Håkan Lindgren

Foto Håkan Lindgren

Varje år, förutom valår, hålls en gemensam konferens på ett aktuellt tema för nyckelpersoner inom Södertörnssamarbetet. Till detta bjuds ett mindre antal politiker och tjänstemän från kommunerna i samarbetet in.

På Södertörnskonferensen samverkar kommuner, akademi och näringsliv. 2017 var temat kompetensförsörjning. 2019 kommer Södertörnskonferesen genomföras under förmiddagen den 24 september. Plats är inte fastställd än.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström