Södertörnskonferensen 2022

Tina Karlberg, Petter Liljeblad och Rickard Livén under Södertörnskonferensen 2022

Tina Karlberg, Petter Liljeblad och Rickard Livén under Södertörnskonferensen 2022

Södertörnskommunerna har enats om att gemensamt driva ett antal prioriterade infrastruktursatsningar. Före sommaren 2022 väntas regeringen besluta om infrastruktursatsningar för de kommande tolv åren. Södertörnskonferensen, som genomfördes den 6 april 2022, fokuserade därför på infrastruktur.

Årets gästföreläsare var Maria Bratt Börjesson. Maria, som är professor i nationalekonomi med transportinriktning vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och adjungerad professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet, talade om transporter, effekter och samhällsekonomiska kalkyler. Södertörnskonferensens övriga program präglas av infrastruktur i olika vinklar, såsom betydelsen för näringslivet och hur det bidrar till socialt hållbara städer och stadsdelar.

Se delar av Södertörnskonferensen 2022

Talarnas presentationer

Innovationsfokus vid byggande av Tvärförbindelse Södertörn , 1.3 MB.
Tina Karlberg, projektledare innovation Tvärförbindelse Södertörn, Trafikverket

Infrastrukturens betydelse förnäringslivet , 3.8 MB.
Joachim Ytterstene, vd, Haninge Åkeri

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström