Konferenser

Sveriges hetaste näringslivsregion

─ en eftermiddag för Södertörns näringsliv och företagare

Johnny Sundin - trendspanare, entreprenör och föreläsare.

Den 10 april 2019 arrangerade Södertörns näringslivschefer en eftermiddag i Salem för näringsliv och företagare under rubriken Sveriges hetaste näringslivsregion.

Under eftermiddagen fördjupades våra kunskaper och möjligheter till ett ännu mer framgångsrikt Södertörn. Bland annat presenterades en helt färsk analys av näringslivet på Södertörn. Södertörnskommunernas Cecilia Mårtensson berättade om infrastrukturprojekt som stärker näringslivet. Dagen avslutads med en spännande föreläsning av Johnny Sundin på temat Framtidsplaneten - trendspaningar i ett universum av möjligheter.

Näringslivsanalys 2013-2017 , 1.4 MB.
Erik Uddén, näringslivsstrateg Södertälje kommun

Kommer vi fram? Infrastrukturprojekt som stärker näringslivet , 6.2 MB.
Cecilia Mårtensson, utvecklingsledare Södertörnskommunerna

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström