Tidigare teman för Södertörnskonferenserna

Södertörnskonferensen har genomförts sedan 2010.

2021 — Södertörnssamarbetets fokusområden
Programmet bjöd bland annat på elektrifiering av tunga transporter – både forskning och fordon. Hållbar utveckling var en annan del i programmet som bjöd på flera aspekter såsom hållbart byggande ur ett jämställdhetsprespektiv och hur unga vill forma framtidens arbetsmarknad.

2019 — Södertörns utvecklingsprogram 2035
Innan konferensen beslutade alla åtta Södertörnskommuner att anta det nya utvecklingsprogrammet. Temat för konferensen var att tala om vikten av ett gemensamt utvecklingsprogram samt att belysa det gemensamma arbetet.

2017 — Kompetensförsörjning – förhållningssätt, generella utmaningar för kommuner och konkreta möjligheter på Södertörn
Varför är det viktigt med kompetensförsörjning? Hur kan arbetet med kompetensförsörjning organiseras i kommuner utifrån olika strategiska val? Vilka behov och utmaningar kan vi se på Södertörn och hur tar vi tillvara på de möjligheter som finns?

2016 — Ny regionindelning

2015 — Sociala strukturer

2013 — Samhällsutveckling 2.0 — Hur arbetar och lever vi år 2030?
Konferensens syfte var att skapa en gemensam målbild av Samhällsutveckling 2.0 på Södertörn 2030, öka vår medvetenhet om Södertörn 2030 och vidareutveckla gemensamma strategier för att nå dit.

2012 — Arbetsmarknadsfrågor
Hur möter vi morgondagens krav på högre utbildning från en alltmer kunskapsintensiv arbetsmarknad? Kan de regionala kärnorna stärkas för att öka antal arbeten och möjlighet till utbildning? Hur underlättar vi en snabbare etablering av ungdomar på arbetsmarknaden?

2011 — Vägen till ledarskap i klimatomställningen
Syftet med konferensen var att behandla det nya samarbetsområdet, klimat ”Leda omställningen i vår region till ett klimateffektivt samhälle bort från fossila bränslen och utmärka oss för ett regionalt ledarskap i klimatfrågan”. Målet var att fördjupa vår kunskap kring klimat som samarbetsområde och att ta avstamp i olika samarbetsområden med prioritet på fler tankställen för förnybara bränslen på Södertörn och införandet av samordnade varutransporter.

2010 — Det regionala utvecklingsprogrammet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström