Södertörnssamarbetet

Vision och mål

Första fartyget angör Norvik 27 maj 2020. Foto: Stockholms Hamnar

Första fartyget angör Stockholm Norvik Hamn den 27 maj 2020. Foto Stockholms Hamnar

Kommunerna på Södertörn ha enats om en vision, syfte och och mål i
Södertörns utvecklingprogram 2035.

Vision

Södertörn driver Stockholmsregionen med starkt näringsliv, tillgänglighet och hållbar utveckling.

År 2035...

  • Utgör de fyra regionala kärnorna på Södertörn tillväxtmotorer.
  • Är kommunikationerna mellan Södertörn och omvärlden mycket goda, med Flemingsberg och Södertälje som kommunikationsnav.
  • Är Södertörn en del av Sveriges industriella utvecklingscentrum.
  • Är näringslivsstrukturen på Södertörn breddad och står stabil inför framtida konjunktursvängningar.
  • Är utbildningsnivån på Södertörn lika hög som genomsnittet i Sverige.
  • Är arbetskraftsdeltagandet i olika yrkesområden på Södertörn lika stort för alla grupper oavsett etnisk bakgrund.
  • Utgör Flemingsberg ett nationellt nav inom utbildning i en attraktiv och världsledande forskningsmiljö.
  • Är Stockholm Norvik Hamn, tillsammans med Södertälje, regionens port mot öster.

Regionala utvecklingsfrågor

Södertörnsamarbetets regionala utvecklingsfrågor kännetecknas av frågor som flera kommuner berörs av och där lösningen till stor del är gemensam. Det är utmaningar som en enskild kommun inte kan lösa själv och där Södertörnskommunerna ofta behöver samarbeta med övriga Stockholmsregionen.

Ladda hem och läs

Läs mer i Södertörns Utvecklingsprogram 2035 , 1.2 MB. - justerad 2021-01-14, som innehåller de viktigaste regionala utvecklingsfrågorna för Södertörnssamarbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juli 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström