Södertörnssamarbetet

Vision och mål

Fartyg i Stockholm Norvik Hamn

Kommunerna på Södertörn ha enats om en vision och mål för år 2025 samt prioriterade frågor på vägen dit.

Vision

Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm-Mälarregionen, med över en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och handlingskraft skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar utveckling.

Mål 2025

 • Utgör de fyra regionala kärnorna på Södertörn tillväxtmotorer med specifika särdrag.
 • Är kommunikationerna mellan Södertörn och omvärlden mycket goda, med Flemingsberg och Södertälje som två kommunikationsnav.
 • Är Södertörn en del av Sveriges industriella utvecklingscentrum.
 • Är näringslivsstrukturen på Södertörn breddad och står stabil inför framtida konjunktursvängningar.
 • Är utbildningsnivån på Södertörn lika hög som genomsnittet i Sverige.
 • Är arbetskraftsdeltagandet i olika yrkesområden på Södertörn lika stort för alla grupper oavsett etnisk bakgrund.
 • Utgör Flemingsberg ett nationellt nav inom utbildning i en attraktiv och världsledande forskningsmiljö.
 • Är Stockholm-Nynäshamns hamn, tillsammans med Södertälje, regionens port mot öster.

Prioriterade regionala utvecklingsfrågor

 • Infrastruktur – utnyttja den nya infrastrukturen.
 • Klimat – leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle.
 • Näringsliv och högskola – höja utbildningsnivån på Södertörn samt stödja ett kunskapsintensivt näringsliv.
 • Olikhet och mångfald – nyttja tillgänglig kompetens i tillväxtsyfte.

Läs mer

Läs mer i Södertörns utvecklingsprogram 2035, som innehåller de viktigaste regionala utvecklingsfrågorna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2021
Sidan publicerad av: Anna Söderström