Organisation

Södertörnsamarbetets syfte och förhållningssätt

Södertörnssamarbetet har följande organisation:

Samarbetskommitté

Kommunstyrelseordförandena i kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö.

Södertörns samarbetskommitté ska driva frågor som bedöms gagna Södertörn och dess kommuner. I samarbetskommittén ingår kommunstyrelseordförandena i de åtta kommunerna. Kommittén ska årligen inom sig utse ordförande och vice ordförande. Kommittén träffas minst sex gånger per år och har en årlig planeringskonferens. Kommundirektörerna eller motsvarande deltar vid kommitténs möten.

Ordförande och vice ordförande i samarbetskommittén 2019 är Meeri Wasberg, Haninge kommun och Daniel Dronjak, Huddinge kommun.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av kommundirektörerna i de åtta kommunerna. Ledningsgruppen ska årligen inom sig utse en ordförande. Gruppen träffas minst sex gånger per år. Syftet är dels att förbereda samarbetskommitténs möten och dels att samordna övriga samverkansfrågor mellan Södertörnskommunerna.

Ordförande och vice ordförande i ledningsgruppen till och med september 2019 är Rickard Sundbom, Södertälje kommun och Mats Bergström, Salems kommun.

Utvecklingsledare

Cecilia Mårtensson cecilia.martensson@huddinge.se 08-535 310 31

Administratör

Anna Söderström anna.soderstrom@huddinge.se 08-535 341 00

Södertörnsamarbetet - utvecklingsfrågor och verksamhetsutveckling

Södertörnsamarbetet - utvecklingsfrågor och verksamhetsutveckling 2018

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2019
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster