Organisation

Organisationsskiss

Organisationsskiss hämtat ur Södertörns Utvecklingsprogram 2035 som antogs av kommunerna 2019.

Här kan du läsa om Södertörnssamarbetets organisation.

Samarbetskommitté

Samarbetskommitté ska driva frågor som bedöms gagna Södertörn och dess kommuner. I samarbetskommittén ingår kommunstyrelseordförandena i de åtta kommunerna. Kommittén ska årligen inom sig utse ordförande och vice ordförande. Kommittén träffas minst sex gånger per år och har en årlig planeringskonferens. Kommundirektörerna eller motsvarande deltar vid kommitténs möten.

Ordförande och vice ordförande i samarbetskommittén 2022 är Harry Bouveng, Nynäshamns kommun och Gunilla Lindstedt, Nykvarns kommun.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av kommundirektörerna i de åtta kommunerna. Ledningsgruppen ska årligen inom sig utse en ordförande. Gruppen träffas minst sex gånger per år. Syftet är dels att förbereda samarbetskommitténs möten och dels att samordna övriga samverkansfrågor mellan Södertörnskommunerna.

Ordförande i ledningsgruppen 2022 är Magnus Gyllestad, Haninge kommun.

Kansli

Till sitt förfogande har samarbetet ett kansli med en strateg, Helene Olofsson, och en administratör, Anna Söderström. Kontaktuppgifter till Helene och Anna hittar du här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2022
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster