Organisation

Organisationsskiss

Organisationsskiss hämtat ur Södertörns Utvecklingsprogram 2035 som antogs i maj 2018.

Här kan du läsa om Södertörnssamarbetets organisation.

Samarbetskommitté

Samarbetskommitté ska driva frågor som bedöms gagna Södertörn och dess kommuner. I samarbetskommittén ingår kommunstyrelseordförandena i de åtta kommunerna. Kommittén ska årligen inom sig utse ordförande och vice ordförande. Kommittén träffas minst sex gånger per år och har en årlig planeringskonferens. Kommundirektörerna eller motsvarande deltar vid kommitténs möten.

Ordförande och vice ordförande i samarbetskommittén 2020 är Daniel Dronjak, Huddinge kommun och Boel Godner, Södertälje kommun.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av kommundirektörerna i de åtta kommunerna. Ledningsgruppen ska årligen inom sig utse en ordförande. Gruppen träffas minst sex gånger per år. Syftet är dels att förbereda samarbetskommitténs möten och dels att samordna övriga samverkansfrågor mellan Södertörnskommunerna.

Ordförande i ledningsgruppen 2020 är Rickard Sundbom, Södertälje kommun.

Strateg (utvecklingsledare)

Helene Olofsson helene.olofsson2@huddinge.se 08-535 310 31

Administratör

Anna Söderström anna.soderstrom@huddinge.se 08-535 341 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2020
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster