Gemensamma förbund

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund ansvarar för räddningstjänsten för boende i  de åtta Södertörnskommunerna samt Ekerö och Nacka kommuner.
Läs mer på Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida. Länk till annan webbplats.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö har ett gemensamt miljö- och hälsoskyddsförbund. Förbundet sköter myndighetsutövningen inom området samt utövar tillsyn och handlägger anmälningar och ansökningar av olika slag.
Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida. Länk till annan webbplats.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbund inrättat med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö ingår tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting.
Läs mer på Samordningsförbundet Östra Södertörns hemsida. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström