Fasta samarbeten på Södertörn

Samordnad varudistribution

Södertörnkommunernas samarbete kring varudistribution är ett av de största i landet. Samarbetet gagnar flera av vår tids viktigaste frågor – miljö och folkhälsa. Den samordnade varudistributionen har gett:

  • tydligt minskad miljöpåverkan – fossilfri distribution.
  • ökad trafiksäkerhet kring förskolor och skolor – färre lastbilsleveranser.
  • folkhälsovinster – utsläppen från kommunernas leveranser har minskat med 70 procent.

De stora utsläppsminskningarna har blivit verklighet genom att kommunerna visat vägen med krav på fossilfria bränslen och fokuserat arbetet på att reducera antalet transporter i de miljöer där våra barn vistas.
Läs mer om Samordnad varudistribution

Etablering Södertörn

Etablering Södertörn är ett samarbete mellan de åtta Södertörnskommunerna samt Nacka och Värmdö kommun. Syftet är att arbeta kunskapsutvecklande och samverka för att hitta gemensamma lösningar, samordningsvinster och synergieffekter i frågor som rör nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd och deras familjer samt ensamkommande barn och ungdomar, både asylsökande och med uppehållstillstånd.

Familjerådgivning

Familjerådgivning erbjuds par och andra vuxna med relationsproblem. Familjerådgivningens upptagningsområden är Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge och Nynäshamns kommuner.

GIS - gemensam geografisk plattform

Inom Södertörn startade 2004 ett samarbete med ambitionen att skapa en gemensam GIS-strategi. De åtta Södertörnskommunerna har ett tecknat avtal som innebär att kommunernas kart- och mätverksamheter samarbetar kring gemensamma frågor och har en gemensam IT-plattform till stöd för kart- och mätverksamheten.

Visionen är att bli en virtuell organisation som delar kompetens, resurser och arbetssätt. Det finns fungerande processer och rutiner som ger tid och energi åt det som ger nytta för kunderna. Sammanhängande data över kommungränserna och teknisk samverkan bidrar till större nytta genom bl a fler tjänster.
Läs mer om GIS-samverkan.

Internbanken Södertörn

Botkyrka, Huddinge och Södertälje kommun samarbetar i Internbanken Södertörn. Målet är att bedriva en professionell skuldförvaltning och ge stöd i finansiella frågor till samarbetskommunerna och de kommunala bolagen. Internbanken är en offensiv satsning på att hålla hög kompetens på medarbetare och bra systemstöd. Med gemensamma krafter uppnås en bättre kvalitet till en lägre total kostnad. 

Internbanken Södertörn är en virtuell organisation skapad genom ett samarbetsavtal. Alla affärer görs i respektive kommuns eget namn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström