Bolag på Södertörn

SRV återvinning AB

SRV Återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. SRV sköter insamling och hantering av hushållssopor.
Läs mer om SRV återvinning på www.srvatervinning.selänk till annan webbplats

SYVAB

SYVAB, Sydvästra stockholmsregionens VA-verksaktiebolag, är ett regionalt aktiebolag som ägs av Stockholm Vatten AB, Telge i Södertälje AB och av kommunerna Botkyrka, Salem och Nykvarn. Vattnet tas emot från Essingeöarna i norr till Järna i söder. SYVAB driver Himmerfjärdsverket och ansvarar även för tunnlarna som leder avloppsvattnet till verket samt ett par pumpstationer i tunnelsystemet.Läs mer om SYVAB på www.syvab.selänk till annan webbplats

Söderenergi AB

Söderenergi producerar fjärrvärme till fjärrvärmesystemen i Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje och sydvästra Stockholm. Företaget producerar värme i fyra anläggningar; Igelsta, Fittja, Huddinge och Geneta.
Läs mer om Söderenergi på www.soderenergi.selänk till annan webbplats

Södertörns fjärrvärme

Södertörns fjärrvärme är ett aktiebolag med säte i Botkyrka kommun. Företaget ägs av holdingbolaget Södertörns Energi AB, som i sin tur ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge kommuner. Verksamheten omfattar i huvudsak distribution och försäljning av värme och kyla till kunder i Botkyrka, Huddinge och Salem. Cirka 10 procent av värmen produceras i egen regi, resten kommer till största del från produktionsbolaget Söderenergi.
Läs mer om Södertörns Fjärrvärme på www.sfab.selänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström