Bolag på Södertörn

SRV återvinning AB

SRV återvinning är ett aktiebolag som ägs av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. SRV sköter insamling och hantering av hushållssopor.
Läs mer om SRV återvinning på www.srvatervinning.se Länk till annan webbplats.

SYVAB

SYVAB, Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag, är ett regionalt aktiebolag som ägs av Stockholm Vatten AB, Telge i Södertälje AB och av kommunerna Botkyrka, Salem och Nykvarn. Vattnet tas emot från Essingeöarna i norr till Järna i söder. SYVAB driver Himmerfjärdsverket och ansvarar även för tunnlarna som leder avloppsvattnet till verket samt ett par pumpstationer i tunnelsystemet.
Läs mer om SYVAB på www.syvab.se Länk till annan webbplats.

Söderenergi AB

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen. I kraftvärmeverket produceras även el som motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll. Produktionen sker i tre huvudanläggningar; Igelsta kraftvärmeverk som är Sveriges näst största bioeldade kraftvärmeverk samt Igelsta värmeverk och Fittjaverket.
Läs mer om Söderenergi på www.soderenergi.se Länk till annan webbplats.

Södertörns fjärrvärme - SFAB

Södertörns fjärrvärme är ett aktiebolag med säte i Botkyrka kommun. Företaget ägs av holdingbolaget Södertörns Energi AB, som i sin tur ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge kommuner. Verksamheten omfattar i huvudsak distribution och försäljning av värme och kyla till kunder i Botkyrka, Huddinge och Salem. Cirka 10 procent av värmen produceras i egen regi, resten kommer till största del från produktionsbolaget Söderenergi.
Läs mer om Södertörns Fjärrvärme på www.sfab.se Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström