Tematiska nätverk för analys och erfarenhetsutbyte

Flera av de tematiska nätverken tar fram goda exempel och utbyter erfarenheter. Några samarbetar också i gemensamma projekt. Nätverk kan uppstå för att arbeta med gemensamma specifika frågor under en begränsad tid.

Etablerade nätverk

 • Arkivarier – alla Södertörnskommuner ingår i nätverket, dock har Salem ingen representant då de saknar en arkivarie.
 • Bibliotekschefer – Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje ingår i samarbetet med gemensam biblioteksserver.
 • Cheferna inom handikappomsorgen – alla Södertörnskommuner ingår i nätverket. Dessutom ingår Nacka och Värmdö.
 • Ekonomicheferna – alla Södertörnskommuner ingår i nätverket.
 • Exploateringscheferna i östra och södra länsdelarna – alla kommuner i södra och östra länsdelarna ingår.
 • Förhandlingschefer – i detta nätverk ingår alla kommuner i Stockholms län.
 • IFO-chefsgruppen – deltar gör Tyresö, Nacka, Haninge, Nynäshamn, Värmdö och Huddinge.
 • Individ- och familjecheferna – alla Södertörnskommuner ingår i nätverket, dessutom ingår Nacka och Värmdö.
 • IT-chefer – alla Södertörnskommuner ingår i nätverket. På regionalt plan finns också IT-forum där nästan alla kommuner i Stockholms län ingår.
 • Kommunekologer
 • Kvalitetschefer – kvalitetschefer och verksamhetscontroller alla kommuner på Södertörn utom Nykvarn deltar.
 • Lokalfrågor – fastighetschefer, lokalcontroller/strateger alla kommuner på Södertörn utom Nykvarn deltar.
 • LSS Barnhandläggare – LSS-handläggare som arbetar med myndighetsarbete utifrån LSS-lagen med barn och ungdomar träffas två gånger per år. I gruppen ingår alla åtta Södertörnskommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Dessutom har kommunerna Nacka och Värmdö också valt att delta i nätverket.
 • MAS-samverkan – MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) deltar i nätverk på Södertörn med kollegor som har samma arbete i respektive kommun.
 • Personalchefer – alla Södertörns kommuner ingår i nätverket.
 • Socialchefer – alla Södertörnskommuner ingår i nätverket dessutom ingår Nacka och Värmdö.
 • Trafikplanerare
 • Upphandlingschefer – alla Södertörns kommuner ingår i nätverket.
 • VA-chefer – Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Salem, Tyresö, Södertälje Energi (Södertälje och Nykvarn), Lidingö, Nacka, Norrtälje, Värmdö samt Roslagsvatten AB.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström