Informationsbrev Samordnad varudistribution vecka 48 - 2021

Widrikssons lastbil kör för Samordnad varudistribution.

Denna vecka: händelserikt, kundundersökning och logistikdatalabb

Händelserik vecka

Den här veckan har innehållit fler avvikelser än vanligt, något som en del av Södertörns verksamheter tyvärr känt av. Utöver att vintern smugit sig på har varuförsörjningen påverkats av Black Fridays efterdyningar och så kallad burbrist i livsmedelsflödet.

Båda avvikelser har medfört förseningar. En del övrigt gods har ankommit sent till terminal vilket medfört leveransförsening. Avsaknaden av livsmedelsburar på inflödet från Martin&Servera har medfört ökat sorteringsarbete på terminal med försening och ökad risk för felleverans som följd.

Läget bedöms kunna återgå till normalt läge nästa vecka. Bursituationen har förhoppningsvis åtgärdats och övrigt gods ska fungera som vanligt.

Varukorg

Vid frågor, ta kontakt via logistik@upphandlingsodertorn.se

Kundundersökning

Ett viktigt verktyg för det kontinuerliga kvalitetsarbetet är kundundersökningar. Dessa används för att få information om hur leveranserna och kundtjänsten fungerar, direkt från godsmottagarna. Utifrån denna information vidtas korrigerande åtgärder.

Mätning av själva leveranserna görs kontinuerligt via den avisering (SMS eller mail) som skickas ut inför leverans. Hur bra kundtjänsten hos Widrikssons fungerar mäts via en månatlig kundundersökning som skickas ut per mail. Denna uppdaterade mätmetod slutförs för första gången denna vecka.

Kom ihåg att fortsätta sätta betyg!

Vid frågor, ta kontakt via logistik@upphandlingsodertorn.se

Logistikdatalabb för att optimera logistik

Många sektorer delar idag inte data tillräckligt för att kunna nyttja möjligheten att fatta datadrivna beslut som är möjlig med dagens teknik, och logistikområdet tillhör dem. Vinnova stödjer kontinuerligt projekt som ska utöka tillgängligheten till data inom olika sektorer, nu tilldelas Closer medel för att skapa ett logistikdatalabb.

Med Logistikdatalabbet etableras en neutral arena för att utforska datadriven innovation inom transport- och logistiksektorn för att ta tillvara på möjligheterna som digitaliseringen och tillgängliggörandet av data ger.

Södertörnskommunerna ingår via Upphandling Södertörn i projektet tillsammans med 28 andra aktörer från universitet, städer, regioner och näringsliv.

Läs mer här:

https://dagenslogistik.se/nytt-logistikdatalabb-ska-optimera-logistiken/ Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström