Södertörnsmodellen

Logotyp för Södertörnsmodellen

Södertörnsmodellen är en innovativ organisationsform för att skapa en ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, inte bara på Södertörn.

I projektet möts kommuner, näringsliv och forskning förutsättningslösts för att hitta nya sätt att samverka – allt utifrån kommunernas behov och med ständigt fokus på medborgarna. Modellen ska bidra till attraktiva, hållbara städer och även kunna appliceras nationellt och internationellt.

Södertörnsmodellen har beviljats finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. De aktörer som tillsammans ansvarar för genomförandet av projektet är Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Nordregio, Skanska Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL International, 2050 Consulting, Ecoloop och Södertörnskommunerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö. Projektets totala budget uppgår till 23 miljoner kronor. Vinnova bidrar med 9,2 miljoner kronor.

I projektet har hittills ingått fyra idégrupper: Ekosystemtjänster, Markåtkomst, Social hållbarhet, medborgardialog och social konsekvensbedömning samt Södertörnsanalysen – ett verktyg för kunskapsbaserat beslutsfattande.

Läs mer om projektet på sodertornsmodellen.com Länk till annan webbplats.

Syftet med Södertörnsmodellen

Ekosystemtjänster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2022
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster