Förstudie teknisk försörjning

Tunnelbygge. Foto: Trafikverket

Södertörnskommunerna har gemensamt genomfört en förstudie om teknisk försörjning på Södertörn. Syftet var att se om det finns potential för kommunerna att samarbeta i frågan. Förstudien samordnas också med en fördjupning i Huddinge kommun.

Förstudien kartlades och identifierade möjliga samverkansbehov. De tekniska försörjningssystemen som omfattades av förstudien var:

  • vatten och avlopp, dagvatten samt dricksvatten.
  • avfallshantering.
  • energiförsörjning (inkl el, värme, kyla och energiproduktion).
  • digital infrastruktur – bredband och master.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2022
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster