Samverkan med BioDriv Öst

Gömsta naturreservat i Huddinge. Foto: Maja Brand

BioDriv Öst är en storregional samverkansorganisation som kraftsamlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling.

Södertörnskommunerna samverkar med BioDriv Öst under åren 2020-2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2022
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster