Arkiv

Här finns information om Södertörnskommunernas avslutade projekt.

Förstudie teknisk försörjning

2019 genomförde Södertörnskommunerna en förstudie teknisk försörjning. Syftet var att se om det fanns potential för kommunerna att samarbeta i frågan.

Södertörnsmodellen

Södertörnsmodellen var ett projekt som Södertörnskommunerna genomförde 2017-2019 tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Nordregio, Skanska Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL International, 2050 Consulting och Ecoloop. Projektet finanseierades av Vinnova.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2022
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster