Näringslivets resor och transporter på Södertörn

Väg 73. Foto: HG Bild

Södertörnskommunerna arbetade från hösten 2018 fram till sommaren 2019 med att ta fram en analys över framtida restid- och transportmönster. Målsättningen är att gemensamt kunna bidra till positiv näringslivsutveckling och stärkt regional balans i Stockholmsregionen.

Det sker stora förändringar i Stockholmsregionen och på Södertörn genom att Citybanan har färdigställts, Förbifart Stockholm byggs och Tvärförbindelse Södertörn planeras. I alla kommuner byggs det nya bostäder och det planeras fler. Näringslivet utvecklas, expanderar och nyetablerar. Norvik hamn har öppnat, Södertälje hamn utvecklas och flera godsnoder växer.

Med dagens situation som utgångspunkt gjordes en analys över framtida förändringar kring näringslivets resor och transporter på Södertörn. Analysen visar på bl a restider och resmönster för persontrafik och transportvägar för tung trafik. Vi gör ett avstamp i RUFS 2050 och fördjupar sedan den regionala bilden. Resultatet blev ett underlag i Södertörnskommunernas gemensamma arbete med utveckling av infrastruktur och kommunikationer. Målsättningen är att underlätta för befintliga företag att växa och nya att etablera sig.

Ladda hem systemanalysen , 6 MB. Näringslivets resor och transporter på Södertörn eller kortversionen , 4.4 MB. av densamma.

Tillväxtverket medfinansierade analysen genom bidrag ur ”Tillväxtskapande
samhällsplanering” där ett tiotal pilotprojekt fått stöd. Pilotprojekten ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas.

Läs mer på Tillväxtverkets webbsida Länk till annan webbplats. om Näringslivets resor och transporter på Södertörn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2022
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster