Kickstart inom affärsutveckling

Jokkmokks marknad i Huddinge centrum Foto Stig Almqvist

Jokkmokks marknad i Huddinge centrum Foto Stig Almqvist

Under våren 2021 arrangerade Södertörnskommunernas näringslivschefer tillsammans med Almi ett kickstartsprogram inom affärsutveckling.

Deltagarna träffades tre timmar vid fyra tillfällen. Under kurstillfällena lyftes bl a sälj och prissättning, marknadsplan och marknadsföring, lag- och styrelsearbete, hållbarhet, analyserade prioriteringsområden och stöd till finansiering.

Deltagarna kom från åtta Södertörnsföretag som växt de senaste åren och har en vilja att fortsätta växa. Företagen har två eller flera anställda och har en omsättning på mellan tre till sex miljoner kronor.

Kursen var en del i att åstadkomma det självklara valet för företagsetableringar, växande företag, förbättrat företagsklimat samt att vi värnar om det befintliga näringslivet på Södertörn.

Om Almi

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest. Almi arbetar med affärsutveckling och lån till företag med tillväxtpotential och kan bidra på flera olika sätt i företagets tillväxtresa. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa. Almis rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda företag framåt på tillväxtresan – oavsett var på den resan företaget befinner sig just nu.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2022
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster