Kickstart inom affärsutveckling

Jokkmokks marknad i Huddinge centrum Foto Stig Almqvist

Jokkmokks marknad i Huddinge centrum Foto Stig Almqvist

Under våren 2021 kommer Södertörnskommunernas näringslivschefer tillsammans med Almi arrangera ett kickstartsprogram inom affärsutveckling.

Deltagarna kommer att träffas tre timmar vid fyra tillfällen. Under kurstillfällena lyfts bl a sälj och prissättning, marknadsplan och marknadsföring, lag- och styrelsearbete, hållbarhet, analyserade prioriteringsområden och stöd till finansiering.

Deltagarna kommer från åtta Södertörnsföretag som växt de senaste åren och har en vilja att fortsätta växa. Företagen har två eller flera anställda och har en omsättning på mellan tre till sex miljoner kronor.

Kursen är en del i att åstadkomma det självklara valet för företagsetableringar, växande företag, förbättrat företagsklimat samt att vi värnar om det befintliga näringslivet på Södertörn.

Om Almi

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest. Almi arbetar med affärsutveckling och lån till företag med tillväxtpotential och kan bidra på flera olika sätt i företagets tillväxtresa. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa. Almis rådgivare har lång erfarenhet av att vägleda företag framåt på tillväxtresan – oavsett var på den resan företaget befinner sig just nu.

Ta del av inbjudan. Varmt välkommen med ansökan! , 678.1 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2021
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster