Klimat- och miljökrav i upphandlingar

Illustration: papper och penna.

Södertörnskommunernas nätverk för klimatstrateger har i samarbete med BioDriv Öst utvecklat en mall för att ställa och följa upp klimat- och miljökrav i upphandlingar där transporter och arbetsmaskiner ingår.

Mallen är tänkt att erbjuda hjälp och stöd i arbetet med att ställa offensiva klimat- och miljökrav på fordon och arbetsmaskiner. På det viset kan kommuner bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan, nå uppsatta klimat- och miljömål och bidra till regional näringslivsutveckling. Ju fler kommuner på Södertörn som ställer likvärdigt offensiva klimat- och miljökrav i upphandlingar av transporttjänster och entreprenader, desto enklare blir det för leverantörer att möta kraven på ett kostnadseffektivt sätt.

Ladda hem mallen Södertörnsmallen för fordon- och drivmedelskrav, 319 kB. , 318.1 kB.

Om kommunerna tillämpar samma mallar och metoder för uppföljning underlättar det för både leverantörer och upphandlande organisationer och bidrar till att säkerställa en sund konkurrens.

Mallen kan alltså både spara tid och pengar genom att tillämpa likvärdiga och offensiva klimat- och miljökrav. På BioDrivs Östs hemsida finns exempel på upphandlingar Länk till annan webbplats. där man ställt klimatkrav på fordon och transporter som kan användas som inspiration.

För att få veta mer om mallen, kontakta gärna Ulf Troeng, BioDriv Öst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster