Informationsbrev Samordnad Varudistribution vecka 14 - 2019

Widrikssons lastbil

Resultat

I fredags frågade vi många av Södertörnskommunernas verksamheter hur leveranserna fungerat den gånga veckan. Då svarsfristen var kort blev svarsfrekvensen låg. Men de svar som kom in visade att leveranserna fungerat bra. Mycket kul!

Vi passade även på att fråga hur den nya leverantören för frukt & grönt fungerat första veckan. Här kom positivt besked från aktuella beställare i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Vecka 15 fortsätter de sista detaljerna med implementeringen. Allt för att order-till-leverans skall bli så bra som möjligt.

Vid frågor, ta kontakt med Tom Ekström tom.ekstrom@upphandlingsodertorn.se

Förpackningslogistik

Vid Lunds universitet forskas och utbildas det inom mycket, däribland förpackningslogistik. Ett område där det bland annat forskas om förpackningens betydelse för hållbar utveckling i försörjningskedjor från råmaterial, via försörjningskedjans aktörer till konsument och slutligen i retursystem och avfallshantering.

Inom e-handel pågår det arbete som syftar till att minska paketens storlek (köra mindre luft). Inom livsmedelssidan arbetar stora delar av branschen med standardiserade lastbärare och tillhörande retursystem.

Svenska Retursystem (SRS), ägda av Dagligvaruleverantörers Förbund och Svensk Dagligvaruhandel, står bakom de gråa backarna som en del livsmedel kommer lastade i till Södertörns verksamheter. Vi hälsade den gångna veckan på hos SRS för att diskutera hur detta retursystem kan fungera på ett smidigt sätt för Södertörns beställare. Fortsättning följer.

Vid frågor, ta kontakt med Olof Bohlin olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se

Accessy, gaslastbilar och lastbilar på gas

Flera ledande fastighetsbolag och Fastighetsägarna Service ska ta fram en digital access-plattform, via den gemensamma satsningen Accessy. Genom en digital plattform skall fastighetsägare enkelt kunna fördela behörighet till låsta utrymmen så som kontor, mötesrum och lägenheter. Detta för att bl.a. förbättra tillgängligheten för logistiktjänster och avfallshantering.

Scania ska leverera 100 gaslastbilar till KP Logistik i Tyskland. Där ska lastbilarna nyttjas för transporter av kyl- och frysvaror, främst till dagligvarukedjor i östra Tyskland, däribland Berlin.

Samtidigt påbörjar Elgiganten ett test tillsammans med Volvo och Gasum där gaslastbilar används för transporter från det nordiska distributionscentret i Jönköping. Testet är en del i förberedelserna för Elgigantens nya transportavtal, som från och med våren 2020 ställer krav på att delar av fordonsflottan ska gå på fossilfria drivmedel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström