Nätverk

Samarbetet mellan Södertörnskommunerna yttrar sig bland annat i ett stort antal nätverk. Några arbetar med frågor av strategiska betydelse för regionen, andra är av mer tematisk eller verksamhetsbunden karaktär.

Strategiska nätverk

De strategiska nätverken arbetar med frågor av stor strategisk vikt för regionen. De arbetar fram gemensamma ställningstaganden, remissvar, utvecklingsplaner med mera.

  • Planeringschefer/översiktsplanerare
  • Näringslivschefer
  • Klimatstrateger
  • Kommunikationschefer

Kontakta ansvarig för respektive verksamhet i någon av kommunerna för mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster