Nätverk

Chefskonferensen 2016 Foto Maja Brand

Samarbetet mellan Södertörnskommunerna utgörs av bland annat flera olika nätverk. Några arbetar med frågor av strategiska betydelse för regionen, andra är av mer tematisk eller verksamhetsbunden karaktär.

Strategiska nätverk

De strategiska nätverken arbetar med bland annat gemensamma ställningstaganden, remissvar och utvecklingsplaner.

  • Planeringschefer/översiktsplanerare
  • Näringslivschefer
  • Klimatstrateger
  • Kommunikationschefer
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2018
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster