Tidigare teman för Södertörns Rådslag

Efter Södertörns Rådslag 2018 lämnar Daniel Dronjak, Huddinge, över "stafettpinnen" till Lennart Kalderén., Salem.

Daniel Dronjak lämnar över "stafettpinnen" till Lennart Kalderén vid avlutningen av Södertörns Rådslag 2018.

Södertörns Rådslag hålls varje år och de åtta kommunerna turas om att vara värd för deltagarna från näringsliv, akademi, politik och förvaltning. Här presenteras de teman som diskuterats de senaste rådslagen.

Södertörns Rådslag 2018, Huddinge kommun
Kompetensförsörjning – Hur kan vi tillsammans lösa kompetensförsörjningen
Referat från Rådslaget 2018

Södertörns Rådslag 2017, Nykvarns kommun
Besöksnäringen – Hur kan vi på Södertörn vara med i den starka utvecklingen i en av landets mest framgångsrika branscher?
Dokumentation Rådslaget 2017

Södertörns Rådslag 2016, Haninge kommun
Boom för Södertörn, huvudstadsregionens nya tillväxtnav!
Södertörn upptäcks av allt fler investerare och är en av Sveriges mest expansiva regioner. Det är också en av få storstadsnära platser som fortfarande har byggbar mark.

Södertörns Rådslag 2015, Södertälje kommun
Tillväxt på Södertörn: Hur skapar vi nya affärsmöjligheter på Södertörn? Och hur ökar vi tillsammans regionens attraktionskraft?

Södertörns Rådslag 2014, Tyresö kommun
Attraktivitet och tillväxt på Södertörn
Tillsammans skapar vi ett ännu starkare och mer konkurrenskraftigt Södertörn!

Södertörns Rådslag 2013, Botkyrka kommun
Kan mångfald och olikheter löna sig?
Många Södertörnsbor pratar fler än tre språk. Det finns en stor kompetens att möta olikheter och kulturella skillnader på Södertörn. Företagare, akademi och kommuner behöver bli bättre på att nyttja denna konkurrensfördel på Södertörn!

Södertörns Rådslag 2012, Nynäshamns kommun
Infrastruktur och konkurrenskraft
Hur påverkas regionen av nya satsningar som Förbifart Stockholm, Citybanan, Södertörnsleden, och nya hamnen i Norvik, Nynäshamn.

Södertörns Rådslag 2011, Salems kommun
Framgångsrika regioner
Framgångsrika former för samarbete mellan näringsliv, högskola och offentlig sektor, det s.k. Triple Helix.

Södertörns Rådslag 2010, Huddinge kommun
Ledarskap och samarbete

Södertörns Rådslag 2009, Nykvarns kommun
Vad ska vi fokusera på i framtiden och hur ska samarbetet utformas?
En tillbakablick över de gångna tio åren och en framåtblick med de befintliga regionala utvecklingsprogrammen som utgångspunkt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström