Södertörnskommunerna träffar Södertörns Högskola

Den 2 maj 2024 besökte kommunstyrelseordförande i Södertörnskommunerna Södertörns Högskola.

Bilden visar entrén till Södertörns högskola.

Medverkande

På mötet deltog rektor Gustav Amber, enhetschef på enheten för externa relationer Dan-Anders Lidholm, prorektor och rektors ställföreträdare Nils Ekedahl samt samverkansstrateg Johanna Tollbäck.

Mötets agenda

Mötet inleddes av rektor Gustav Amber. Gustav informerade att högskolan idag är det tredje största utbildningslärosätet i Stockholmsregionen med sina 13 000 studenter. Före Södertörns högskola finner vi Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan. Södertörns högskola har en humanvetenskaplig profil, inklusive miljövetenskap. Högskolan erbjuder både lärar- och polisutbildning och bidrar på många olika sätt till den regionala utvecklingen. Sedan många år har högskolan strävat efter att kvalificera sig som universitet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2024
Sidan publicerad av: Admin Södertörn