Södertörnskommunerna ökar sin befolkning igen

Karta över Södertörnskommunerna med angränsande kommuner.

Vid årets slut 31 december 2023 var antalet invånare på Södertörns 520 824 personer. Det är en ökning med 2 555 personer sedan förra året.

I relativa tal, alltså folkökning i förhållande till folkmängden, ökade Nykvarn (+3,8 procent) mest i under 2023, i hela landet.

Text

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Sidan publicerad av: Admin Södertörn