Årets södertörnskonferens fick besök av landshövdingen.

Bild

Landshövdingen fick en pratstund tillsammans med samtliga kommunstyrelseordföranden

Den 16 maj höll årets Södertörnskonferens på hotell Winn Haninge.

Årets gästföreläsare var Maria Bratt Börjesson. Maria, som är professor i nationalekonomi med transportinriktning vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och adjungerad professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet, talade framtidens resande och transporter och vilken infrastruktur som behövs.  

Under konferensen delgavs information om  Södertörns nya utvecklingsprogram som nyss antagits i alla 8 Södertörnkommuner. Det nya utvecklingsprogrammet kommer styra inriktningen på samarbetet de kommande fyra åren.  Fördjupningar av några av de prioriterade  infrastruktursatsningar som Södertörnskommunerna  är enade om att driva tillsammans gavs också. Förmiddagen avslutades med ett samtal mellan alla 8 kommunstyrelsen ordförande samt att Stockholms landshövding Anna Kindberg Batra gjorde ett mycket uppskattat besök och berättade och sitt uppdrag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2023
Sidan publicerad av: Helene Olofsson