Besök av Region Stockholm

Boel Godner, Gustav Hemming och Irene Svenonius.

Boel Godner, vice ordförande för Södertörnssamarbetet, välkomnade Gustav Hemming och Irene Svenonius från Region Rtockholm.

Det rådde en varm stämning i rummet när kommunstyrelseordförandena i de åtta Södertörnskommunerna den 9 september tog emot inbjudna Irene Svenonius, finansregionråd, och Gustav Hemming, tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd.

Irene och Gustav berättade om aktuella frågor såsom arbetet och läget kring Covid 19, den kommande länsplanen, Kollektivtrafikplan 2050 samt revidering av den regionala cykelplanen.

Södertörnskommunerna presenterade sig och lyfte frågor som är viktiga för tillväxten på Södertörn, vars invånarantal nu överstiger en halv miljon. Södertörnskommunerna gav också några övergripande medskick avseende kollektivtrafikens utveckling på Södertörn.

Båda parter var ense om att det varit ett givande möte och beslutade att ses kontinuerligt framöver.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström