Nu är nya utvecklingsprogrammet sjösatt!

Från vänster: Harry Bouveng och Meeri Wasberg

Nu har alla åtta kommuner beslutat att anta Södertörns utvecklingsprogram 2035. Vi har genomfört Södertörnskonferensen som i år hade vårt nya utvecklingsprogram som tema.

Södertörnskonferensen gästades av talare som bland annat lyfte utmaningarna med ekonomin, att näringslivet frodas och att det går bra för Södertörn nu samt hur res- och transportmönstret kan se ut år 2030 och 2050.

Under konferensen intervjuades både kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer. De lyfte vikten av att arbeta tillsammans över kommungränserna och att fokusera på områden där vi alla vinner på att samarbeta. Vi är inte en röst utan åtta och tillsammans fler än en halv miljon människor vilket ger ett starkt Södertörn som är att räkna med.

Det nya utvecklingsprogrammet gör oss starka, eniga och slagkraftiga. Vi Södertörnskommuner har en positiv framåtanda, god samarbetsförmåga och, med vårt utvecklingsprogram, en gemensam målbild.

Lyssna på podden

Ta del av dokumentationen från Södertörnskonferensen och lyssna på podden som spelades in med kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer. Allt finns på www.sodertornskommunerna.se/sodertornskonferensen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström