Framtidens resor och transporter på Södertörn

Södertörnskommunerna har sedan hösten 2018 arbetat med att ta fram en analys över framtida restid- och transportmönster. Målet var att gemensamt kunna bidra till positiv näringslivsutveckling och stärkt regional balans i Stockholmsregionen.

Det sker stora förändringar i Stockholmsregionens och på Södertörns infrastruktur just nu. Citybanan har färdigställts, Förbifart Stockholm byggs och Tvärförbindelse Södertörn planeras. I alla kommuner byggs det nya bostäder och det planeras för fler. Näringslivet utvecklas, expanderar och nyetablerar. Norvik hamn byggs, Södertälje hamn utvecklas och flera godsnoder växer.

Med dagens situation som utgångspunkt har framtida förändringar kring näringslivets resor och transporter på Södertörn tagits fram. Analysen visar bl a restider och resmönster för persontrafik och transportvägar för tung trafik.

Med RUFS 2050 som bas har det gjorts regionala fördjupningar. Resultatet blev ett underlag i Södertörnskommunernas gemensamma arbete med utveckling av infrastruktur och kommunikationer. Målsättningen är att underlätta för befintliga företag att växa och nya att etablera sig.

Ladda hem den slutliga rapporten , 6 MB. eller kortversionen , 4.4 MB..

Medfinansiering av Tillväxtverket

Tillväxtverket har medfinansierat analysen genom bidrag ur ”Tillväxtskapande samhällsplanering” där ett tiotal pilotprojekt fått stöd. Pilotprojekten ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström