Del av väg 73 kan bli elväg

Väg 73. Foto: HG Bild

Trafikverket tittar just nu ingående på en elvägslösning för eldrivna långtradare på delar av väg 73 mellan Västerhaninge och Nynäshamn.

Tillsammans med motorvägen mellan Hallsberg och Örebro har väg 73 valts ut till pilotsträckor där Trafikverket ska ta fram en så kallad vägplan för elväg. Pilotvägarna är ett första steg till att bygga ett elvägnät där det går mycket tung trafik. Trafikverket kommer det närmaste året hålla samråd med kommuner, regioner och elnätsleverantörer för att bland annat diskutera elkraft, tekniska lösningar, finansiering samt natur och kulturella värden.

För finansieringen har staten avsatt 300 miljoner till pilotsträckan. Framöver kommer Trafikverket även att diskutera privata aktörers intresse att investera i elvägen.

2016 invigdes en demoväg utanför Sandviken. Den förses av el från en installation ovanför vägen. Hösten 2017 byggdes ytterligare en sträcka mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikcentrum. Här tas energin nerifrån vägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström