Trygga Södertörns tillväxt
– för hela landets skull

Breddning av E4/E20 i Södertälje. Foto: Trafikverket

Södertörn är en av Sveriges mest expansiva regioner. Vi uppmanar regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att trygga tillväxten på Södertörn. Det vinner hela Stockholmsregionen och Sverige på!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström