Södertörn satsar på infrastruktur för näringslivet

Motorväg E4/E20 i Södertälje. Foto: Henri Pagot

Södertörnskommunerna har haft en aktiv dialog med näringslivet under våren. Debattartiklar som lyfter näringslivets behov av infrastruktur på Södertörn har publicerats. Samarbete pågår med Trafikverket kring Tvärförbindelse Södertörn och passage över Södertälje kanal.

Tvärförbindelsen är på gång

Trafikverkets planering av Tvärförbindelse Södertörn pågår i full kraft. Kommunerna samarbetar aktivt med Trafikverket och det är avgörande att projektet inte tappar fart. För att diskutera kapacitet och robusthet i vägsystemet över Södertälje kanal har Södertörnskommunerna träffat Trafikverket. Diskussionen handlade framförallt om behovet av en ny passage över kanalen.

Samarbete med näringslivet

Debattartiklar som lyfter näringslivets behov av stärkt infrastruktur på Södertörn har publicerats i pressen. Kommunerna har varit avsändare tillsammans med bland andra Astra Zeneca AB och Scania AB. 30 företag och företagarorganisationer från hela Södertörn visade också sitt stöd för Tvärförbindelse Södertörn genom ett eget yttrande över Nationell transportplan.

Södertörnskommunerna fortsätter uppvakta Trafikutskottet

Kommunstyrelseordförandena på Södertörn träffade Trafikutskottet i december. Sedan dess har det hänt en del. För att berätta om det så skickade Södertörnskommunerna i dagarna ett brev till Trafikutskottet. I det beskrivs närmare samarbetet i näringslivet, arbetet Tvärförbindelse Södertörn, passagen över Södertälje kanal och kommande aktiviteter under Almedalsveckan i Visby.

Läs brevet till Trafikutskottet. , 373.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Sidan publicerad av: Anna Söderström