Cecilia Mårtensson — ny utvecklingsledare för samarbetet

Cecilia Mårtensson

Cecilia Mårtensson

Södertörnsamarbetet har anställt en ny strategisk utvecklingsledare som ska utveckla och samordna kommungemensamma verksamhets- och utvecklingsfrågor.

Tidigare utvecklingsledare Gunilla Eitrem gick i april vidare till Naturskyddsföreningen. Cecilia Mårtensson tillträdde tjänsten den 17 augusti. Hon har en fil. mag. från samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet och kommer närmast från en tjänst som utredningsledare på Trafikverket region Stockholm. Hon har arbetat i många år som expert på SKL i transport och infrastrukturfrågor och har också haft olika tjänster i Södertälje och Norrköpings kommun.

Cecilias roll i Södertörnsamarbetet innebär bland annat att initiera, stödja och följa upp de projekt och nätverk som drivs inom ramen för samarbetet. En annan viktig del är kommunikations- och påverkansarbete främst inom infrastrukturområdet som står i särskilt fokus i Södertörnsamarbetet. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2017
Sidan publicerad av: Karin Hassler