Informationsbrev Samordnad Varudistribution vecka 8 - 2020

Widrikssons lastbil kör för Samordnad varudistribution.

Nackaimplementering nästan klar

Nacka kommun var först ut med att implementera den nyligen upphandlade transportlösningen för samordnad varudistribution. All funktionalitet är ännu inte på plats, men vi är igång och leveranserna rullar.

Två nyheter är SMS-avisering av leveranser och möjlighet till att på en karta, i realtid, se när lastbilen närmar sig. Lösningarna har startats upp parallellt med att leveranserna av övrigt gods utförs, för Nackas del på fredagar.

Nu justeras SMS-funktion och tidsfönstren trimmas in. Implementeringen har påverkats av rådande produktionsläge hos Procurator, en situation vi försöker hantera på bästa sätt (för beställaren) tillsammans med Procurator och Widrikssons.

Arbetet fortsätter och snart hoppas vi att all ny funktionalitet är på plats.

Vid frågor, ta kontakt med Olof Bohlin via olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se

Anslutningar och sportlov

Just nu pågår arbetet med att ansluta nya avtal för både befintliga och nya varuleverantörer. Kommande vecka kör vi bl.a. igång med varor från OneMed, extra roligt i och med att vi under en längre tid har arbetat med att få in denna varuleverantör i samordningen.

Nästa vecka är det som bekant sportlov. Detta medför utöver många lediga skolelever även att godsmängden minskar. Som vanligt kan leveranstiderna komma att justeras. Vecka 10 återgår allt till det normala.

Vid frågor, ta kontakt med Therese Tibell via logistik@upphandlingsodertorn.se

2019 och klimatsmarta(re) matkassar

När vi summerar samordnad varudistribution inom Södertörns kommuner 2019 konstateras följande:

  • Emissioner av koldioxid fortsätter att minska
  • Fordonen som levererar gods till kommunernas verksamhet drivs med förnybara drivmedel (HVO och biogas)
  • 95% av alla livsmedelsleveranser utförs inom utsatt tidsfönster (tidpunkt +/- 30 minuter)

På den växande e-handelsmarknaden för livsmedel finns ett antal alternativ som marknadsförs som mer klimatsmarta. En ny variant har dykt upp, Icas matkasse Klimat. En kasse innehåller i snitt 0,5 kg CO₂-ekvivalenter per portion som är ett värde framtaget av WWF för att vi ska möta Parisavtalets 1,5-gradersmål. Recepten är klimatberäknade baserat på RISE (Research Institutes of Sweden) klimatdatabas för livsmedel.

Läs mer här:

https://www.ica.se/handla-online/ica-matkassen/om-ica-matkassen/vilken-matkasse-passar-din-vardag/klimat-matkasse Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström