Informationsbrev Samordnad Varudistribution vecka 39 - 2019

Widrikssons lastbil

Fortsatt optimering

Likt seglare trimmar sina segel för att nyttja vindens kraft maximalt justeras rutterna inom Södertörn kontinuerligt. Den gångna veckan har detta gjorts, med målsättningen att minska körsträckorna, förbättra förutsättningar för chaufförer, samt säkra tidsenliga leveranser till kommunernas verksamheter.

Arbetet görs i nära samarbete mellan Widrikssons och kommunerna. Önskade förändringar diskuteras och utvärderas. Förändringarna jämförs med verksamheternas förutsättningar och där det krävs diskuteras eventuell förändring med verksamheten.

Denna gång är det inga större justeringar. Men många mindre förbättringar ger resultat.

Vid frågor, ta kontakt med Therese Tibell via logistik@upphandlingsodertorn.se

e-handelsrapport

I en rapport nyligen sammanställd av Sweco på uppdrag av Huddinge kommun konstateras att kommuner kan komma att behöva planera annorlunda i framtiden. För att möta samhällets ändrade köpmönster blir andra funktioner än butikslokaler viktiga; exempelvis särskilda lokala hubbar för e-handel och bostadsplanering som möjliggör effektiv interndistribution .

Kommuner kan komma att spela en viktig roll för att nyttja befintlig infrastruktur på ett resurseffektivt sätt. Ett mycket spännande område tycker vi, som just nu funderar på hur lokala hubbar kan tillämpas för att få smart ”last mile”. Vi hoppas snart få återkomma med mer om detta.

Vid frågor, ta kontakt med Olof Bohlin logistik@upphandlingsodertorn.se

Runt omkring

Inom livsmedelsbranschen noteras två intressanta saker i närtid. City Gross slutar med hemleveranser på grund av lönsamhetsproblem. Ica startar egen logistik, dvs. transporter med egenanställda chaufförer. De börjar med tre lastbilar som körs på flytande biogas.

På ett närliggande tema meddelar Electrolux och Karma att det pilotprojekt de genomfört, där mat som annars skulle kasseras säljs med kraftig rabatt, kommer utökas. Det rör sig om ett specialdesignat rosa kylskåp som placerats på ett par butiker runt omkring i Sverige. Håll utkik!

Läs mer här:

https://www.ehandel.se/e-handeln-paverkar-stadsplaneringenlänk till annan webbplats

https://www.breakit.se/artikel/21932/city-gross-slutar-med-hemleveranserlänk till annan webbplats

https://www.transportnet.se/article/view/678928/ica_startar_egen_logistik_med_nio_lastbilar_pa_flytande_biogaslänk till annan webbplats

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.724091/electrolux-kyl-minska-matsvinnlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström