Informationsbrev Samordnad Varudistribution vecka 37 - 2019

Widrikssons lastbil

Bra prestanda

Leveranserna inom Södertörnskommunerna ska komma i tid. För livsmedelsleveranserna innebär detta att leverans ska vara utförd på utsatt tid, +/- 30 minuter.

Målet är att 97% av alla livsmedelsleveranser utförs inom tidsram. Vecka 36 blev resultatet 95%, ett bra resultat.

Volymerna har nu stabiliserats och all personal är varma i kläderna. Det kontinuerliga kvalitetsarbetet med Widrikssons och varuleverantörerna fortsätter :)

Vid frågor, ta kontakt med Therese Tibell logistik@upphandlingsodertorn.se

Förbättringsarbete

Två teman har återkommit under den gångna veckans varuleverantörsmöten. Anslutning och förbättringsarbete.

Tillsammans med Lokolär har vi försökt förbättra informationsflödet för det gods som skickas. Här har det förekommit ett par brister vilka ibland medfört leveransförsening. Med Staples har vi försökt säkerställa rättidig inleverans till Widrikssons terminal. Problem med inflödet resulterar i merarbete och risk för försening.

Procurator stod för en glad nyhet under veckan. Efter en hel del om och men är korrekt godsmärkning på plats för allt gods från denna leverantör (unika kolliidentitieter). Detta möjliggör rätt hantering / sortering / scanning av gods – kort och gott, bättre leveranser till beställaren.

Vid frågor, ta kontakt med Olof Bohlin logistik@upphandlingsodertorn.se

Mera el

Scania och AB Volvo föreslår att byggnation av en ordentlig elväg påbörjas omgående. Siktet är inställt på E4:an. Intressant artikel på di.se om hur de tycker Sverige skal elektrifiera lastbilstransport.

I Stockholm skall det till år 2022 finnas 4000 publika laddpunkter. Arbetet är igång med att bygga laddgator. Optimal placering av dessa är inte enkelt, Sweco hjälper till med parametrisk design.

Läs mer här:

https://transportnytt.se/nyheter/lat-e4-bli-forsta-storskaliga-elvagen-foreslar-scania-och-volvolänk till annan webbplats

https://www.sweco.se/nyheter/press/_2019/laddgator-underlattar-for-elbilsforare-i-stockholm/länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström