Informationsbrev Samordnad Varudistribution vecka 19 - 2019

Widrikssons lastbil

Besök hos Charkmans

I veckan hälsade vi på hos Charkmans, leverantör av färskt kött mm. till Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Vi gick igenom order-till-leveransflödet med fokus på systemstöd och administrativ process. Av bara farten kom vi också in på statistik och så klart godsmärkning.

Implementeringen av det nya avtalsområdet vilket Charkmans vunnit har gått bra. Order hanteras via Proceedo och Charkmans ordersystem. På systemintegrationssidan finns det förbättringar att göra, men hanteringen av order och service gentemot beställarna går fint. Order hanteras, godset märks med unika kolliidentiteter och kommer som planerat fram till mottagarna.

Vid frågor, ta kontakt med Tom Ekström tom.ekstrom@upphandlingsodertorn.se

Norrland på gång

Drygt 40 kommuner i Sverige kör med samordnad varudistribution. Norr om Dalälven hanteras nu frågan i bland annat i Sundsvallsområdet och Gävleborg. Längre söder ut har Mariestad och Borås börjat med samordnad varudistribution för kommunens räkning.

Vid en nätverksträff förra veckan genomfördes mötet i Eskilstuna. Där diskuterade vi aktuella utvecklingsområden och fick möjlighet att besöka Retuna, en galleria i anslutning till kommunens återvinningscentral – där även samlastningscentralen återfinns.

Retuna i sig är än så länge ett unikt koncept. Här tas gamla saker till vara och får via reparation och upcycling nytt liv. Allt som säljs på gallerians butiker är återbrukat, återanvänt eller hållbart producerat. 2018 såldes återbrukade varor för 11,7 MSEK.

Bild ovan: På rundtur i terminalen, där återbruk sker.

Vid frågor, ta kontakt med Olof Bohlin olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se

e-handel & fraktavgft + hållbarhet som konkurrenskraft
H&M var först av de stora, sedan kom Zalando – med att införa någon form av fraktavgift. För H&M infördes en minimigräns för beställt varuvärde, först i Italien och sedan i en rad andra länder. Zalando är nu inne på samma linje, där små order blir belagda med en fraktavgift. Beställningsmönstret varierar mellan olika marknader, där små leveranser är vanligare i Italien, Spanien och Storbritannien. Men inte i Tyskland.

Apotea vill bli Sveriges största apoteksbolag. En viktig del i strategin för att nå målet är hållbarhet. Bolaget tror att kundkraven inom hållbarhetsfrågor kommer bli allt starkare varför det blir ett affärsmässigt måste. En praktisk sak Apotea arbetar med är att införa en miljözon runt huvudlagret i Morgongåva vilket innebär att endast EURO 6-lastbilar kommer in till lagret.

Läs mer här:

https://www.retuna.se/länk till annan webbplats

https://www.breakit.se/artikel/19525/h-m-infor-beloppsgrans-for-fri-fraktlänk till annan webbplats

https://www.svd.se/zalando-byter-fot--debiterar-fraktlänk till annan webbplats

https://www.breakit.se/artikel/20030/e-handelns-zlatan-sagar-naringslivtopparna-fler-borde-ageralänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström