Nyhetsbrev Samordnad Varudistribution vecka 4 - 2019

Widrikssons lastbil

Denna vecka: Fortsättning följer, förnybart och minskat matsvinn

Små steg, men framåt

I veckan som gått har arbetet med implementering av mer godsvolym i flödet med övrigt gods fortsatt. Arbetet med att rätta till leveranserna av grafiska produkter från Procurator likaså (här har leverantören vidtagit åtgärder som förbättrar sorteringsarbetet på Widrikssons terminal). Vi arbetar vidare med detta och hoppas på mer volymer samt helt problemfria leveranser av grafiska produkter.

Vintern har markerat sin närvaro i Södertörns kommuner. Hittills har leveranserna inte påverkats nämnvärt. För att säkerställa att det fortsätter att vara så hoppas vi på bra snöröjning kring våra skolor, äldreboenden, etc. Bra skottning medför bättre leverans.

Vid frågor, ta kontakt med Tom Ekström tom.ekstrom@upphandlingsodertorn.se

Förnybart och ständiga förbättringar

På måndagens seminarium om fossilfria fordonsflottor (arrangerat av Energikontoret, StorSTHLM och BioDrivÖst) diskuterades möjligheter att nå uppsatta klimatmål inom transportsektorn genom omställning av fordonsflottan. Intressanta diskussioner och litet matnyttig kunskap.

Av en matavfallskasse går det att producera biogas som räcker för tre kilometer.

En viktig lärdom är att det inte finns en allmän lösning, olika typer av transport kräver olika lösningar. För den samordnade varutransporten körs det idag till 99,5% förnybart – HVO och biogas.

På onsdagens nätverksmöte (tillsammans med samordnare för respektive kommun) gick vi igenom de senaste veckornas prestanda, förbättringsområden och utveckling. Punkter att arbeta med omfattar bl.a.; säkerställande att (alla) följesedlar alltid kommer med godset och jämnare returtagning av tomgods (bur och pall). Punkterna tas som vanligt vidare med transportören Widrikssons för att hitta snabba och bra åtgärder.

Vid frågor, ta kontakt med Olof Bohlin olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se

Logistik för att minska matsvinn

Ett nyligen startat logistikprojekt har som mål att minska restaurangers och butikers matsvinn. Det är Vinnova som beviljat Chalmers Industriteknik anslag för att tillsammans med Paul Svenssons Mat AB, LogTrade, WhyWaste, Coop, Stockholms Stadsmission, Martin & Servera och Menigo – hitta bättre lösningar för att matcha utbud/efterfrågan och effektiva transporter.

Spännande projekt för att minska mängden matsvinn genom effektivare/bättre/transparentare logistikupplägg.

Läs mer om logistikprojektet.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström