Nyhetsbrev Samordnad varudistribution vecka 3 - 2019

Widrikssons lastbil

POD?

Ansvaret för en leverans (och dess innehåll) övergår allt som oftast vid det fysiska överlämnandet av godset. För den samordnade varudistributionen sker ansvarsövergången i samband undertecknande av leveransen. Denna kvittens utgör beviset på att mottagaren tagit emot godset och kallas ofta ”proof of delivery”, eller POD.

Några bra saker att komma ihåg vid godsmottag; den som tar emot bör vara insatt i vad som beställts och hur detta ska hanteras vidare, kontrollera att godset ser helt och fint ut, försök stämma av att godsmängden är korrekt – och signera alltid när gods tas emot.

POD

Vid frågor, ta kontakt med Tom Ekström tom.ekstrom@upphandlingsodertorn.se

Duni och projektansökningar

Vecka 3 kördes första leveransen av gods från leverantören Duni i samordningen. Detta efter arbete med Duni, deras logistikbolag samt Widrikssons. En leverantör till in i flödet helt enkelt.

Under den gångna veckan har det också ansökts om medel från Energimyndigheten och EU. Till logistiklösningar vilka förbättrar effektivitet, minskar miljöpåverkan och förbättrar service för mottagaren. Mycket spännande samarbete med bl.a. Widrikssons och KTH.

Vid frågor, ta kontakt med Olof Bohlin olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se

Samordnad varudistribution i Dalarna och elbilar 2019

I Borlänge har samordnad varudistribution körts sedan 1999. Den senaste upphandlingen av transporterna blev klar i dagarna och det blir transportören Maserfrakt som kommer att köra för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Stort fokus har legat på hållbarhet, både miljömässig och social sådan.

Under 2019 kommer antagligen antalet elbilar på marknaden öka markant. Många av bilbolagen kommer att följa Kia och Huyndai, vilka säljer bilar som nästan kostar som en fossildriven bil och vilka tar sig 40 mil på en laddning. En av de snyggare är kanske Hondas.

Honda som elbil
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2019
Sidan publicerad av: Anna Söderström