GIS-samverkan

Karta över Södertörnskommunerna.

GIS-samverkan som startade 2006 har lett fram till att en gemensam GIS-plattform 2017 övergick i löpande förvaltning. Alla åtta kommunernas grundläggande geodata lagras i en gemensam databas. Kompetens och tekniska resurser delas effektivt.

Bakgrund

Våren 2006 presenterade sex kommuner på Södertörn en ”Strategisk plan för spridning av GIS”. Planen beskriver ett gemensamt förhållningssätt till GIS. Grundtanken är att GIS är ett av flera verktyg för stöd i och utveckling av den kommunala verksamheten. I planen beskrivs hur möjligheterna med tekniken kan spridas till fler verksamheter än idag. Den kommunövergripande samverkan på Södertörn bedrivs nu av samtliga åtta kommuner, det vill säga Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

Mål

Att GIS-verksamheterna hos Södertörnskommunerna samverkar och delar kompetens och tekniska resurser. Detta genom ett gemensamt arbetssätt och gemensamma sätt att strukturera geodata. De åtta kommunernas grundläggande geodata lagras i en gemensam databas. 

Gemensam vision

Vi är en virtuell organisation som delar kompetens, resurser och arbetssätt. Vi har fungerande processer och rutiner som ger oss tid och energi åt det som ger nytta för våra kunder. Sammanhängande data över kommungränserna och teknisk samverkan bidrar till större nytta genom bland annat fler tjänster. Genom att visa på tydliga vinster/nyttor av samverkan har vi ett politiskt stöd i alla deltagande kommuner. 

Gemensam GIS-plattform

GIS-samverkan startade med en GIS-strategi år 2006. År 2008 togs beslut om fördjupad samverkan och ett samverkansavtal tecknades där man bland annat skulle implementera en gemensam IT-plattform för kart- och mätverksamheten. Upphandling av gemensam GIS-plattform påbörjades 2010 och genomfördes i två omgångar 2011 och 2012 och efter införandeprojektet så övergick projektet i löpande förvaltning i januari 2017.

GIS-samverkan Södertörn har under 2020-2021 genomfört nya gemensamma upphandlingar. I samband med det arbetet har även målbilden diskuterats och landat i en Horisont för 2025 och fokus 2021 , 110.4 kB.. Efter avslutade införandeprojekt driftsätts de nya systemen i februari 2022. Leverantör av det nya kartproduktionssystemet är Sokigo AB.

Alla åtta kommunernas grundläggande geodata lagras i en gemensam databas och kommunerna har en gemensam förvaltningsorganisation. Kompetens och tekniska resurser delas mellan kommunerna.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för GIS-samverkan, består av verksamhetsansvariga inom mät, kart och GIS.

Kontakt

Under 2022 är Jonas Ölund, Södertälje kommun, ordförande i ledningsgruppen för GIS-samverkan Södertörn.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Målbild 2017.pdf , 193 kB. 193 kB 2018-02-16 14.00
Kort info om GIS-samverkan 2010.pdf , 164.3 kB. 164.3 kB 2018-02-16 14.01
Förslag till fördjupad samverkan 2008.pdf , 130.8 kB. 130.8 kB 2018-02-16 14.01
Specifikation av gemensamma geodataprodukter 2007.pdf , 64.1 kB. 64.1 kB 2018-02-16 14.02
Gemensam GIS-strategi 2007.pdf , 911.3 kB. 911.3 kB 2018-02-16 14.02
Missiv Förslag till fördjupad samverkan 2008.pdf , 52 kB. 52 kB 2018-02-16 14.04
Horisont 2025 och fokus 2021.pdf , 110.4 kB. 110.4 kB 2021-10-06 10.01
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström