Etablering Södertörn

Syftet med Etablering Södertörn är att arbeta kunskapsutvecklande och samverka för att hitta gemensamma lösningar, samordningsvinster och synergieffekter i frågor som rör nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd och deras familjer samt ensamkommande barn och ungdomar, både asylsökande och de som har uppehållstillstånd.

Etablering Södertörn är ett samarbete mellan alla åtta Södertörnskommunerna samt Nacka och Värmdö.

Vision

Nyanlända bidrar med sin fulla potential till tillväxt och en långsiktig hållbar utveckling på Södertörn.

Övergripande mål

Målet är ett gemensamt strategiskt och operativt samarbete för nyanlända på Södertörn. Verksamheten är ett samverkansorgan där kommuner och andra berörda myndigheter och organisationer tillsammans utvecklar och säkerställer en likvärdig etablering för alla nyanlända. Samverkan bygger på att allas resurser och erfarenheter används optimalt vilket görs genom att:

  • påverka och utöva inflytande genom den gemensamma strategin.
  • omvärldsbevaka och sprida kunskap/information på området.
  • identifiera och undanröja hinder för barn och vuxna i etablering.
  • representanter i nätverken fungerar som en länk till den egna organisationen med ansvar att se till helheten.

Verksamhetsberättelse 2018 för Etablering Södertörn (pdf).

Verksamhetsplan 2020 för Etablering Södertörn (pdf).


Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Sidan publicerad av: Anna Söderström