Näringsliv och högskola

Södertörns Högskola. Foto: Maja Brand

Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 100 000 nya arbetstillfällen till 2030. Med ett ökat företagande och fler arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till sammanhållning och social hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser och kompetens.

Södertörn har nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Antalet företag och antalet anställda på Södertörn växer också snabbare och mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare. Stockholm Syd Almnäs fortsätter att utvecklas kraftfullt med 40 nya företag lokaliserade till området i Nykvarn/Södertälje.

objektvision.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan företagare söka i vilka av Södertörnskommunerna det finns lämpliga lokaler eller mark för etablering. 

Allt fler högskoleutbildningar

Det finns goda utbildningsmöjligheter på universitet- och högskolenivå på Södertörn. Campus Flemingsberg är ett växande tvärvetenskapligt campus, i dagsläget det 8:e största området för högre utbildning i Sverige med cirka 12 300 studenter. Här finns Södertörns högskola, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Röda Korsets Högskola och Stockholms musikpedagogiska institut (SMI).

Södertälje Science Park är en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning. Där bl a KTH samlat sina högskoleingenjörsutbildningar till Södertälje. I Södertälje finns de globala företagen AstraZeneca och Scania, som båda satsar långsiktigt på verksamheterna i Södertälje.

Sammantaget går det att utläsa av statistiken att alla dessa etableringar har lett till att övergången till högre studier i regionen har ökat. Men utbildningsnivån är fortfarande betydligt lägre på Södertörn än i övriga länet. Andel av befolkningen (20-64 år) med eftergymnasial utbildning är endast 23 procent i genomsnitt bland Södertörnskommunerna jämfört med 33 procent för länet och 27 procent för landet.

Snabbaste tillväxten bland företag

Enligt en nyligen utförd undersökning där Södertörn jämförs med region Skåne, Västra Götaland och Stockholms län, så har Södertörn den snabbaste företagstillväxten. Antalet företag ökade med 23 procent mellan 2013 och 2016. Samtidigt ökade antalet anställda med 11 procent och bolagen blev alltmer lönsamma. Samma undersökning visar att bygg-, verkstad-, och logistikbranschen samt besöksnäringen är Södertörns framtidsbranscher.  Framförallt sker tillväxten av arbetstillfällen inom mindre företag med upp till 60 anställda.

Läs analysen Södertörns näringsliv och arbetsmarknad 2013-2016. , 1.5 MB.

Läs analysen om Södertörns näringsliv och arbetsmarknad 2012-2017. , 3.8 MB.

Läs analysen om Södertörns näringsliv på Södertörn och hur det har påverkats av Coronapandemin 2020. , 1.8 MB. Analysen är gjord av Bisnode.

Läs sammanställningen av djupintervjuer med företag på Södertörn under 2020. , 929.5 kB. Intervjuerna är utförda av Great Consultning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström