Olikhet och mångfald

Undersköterska och sjuksköterska på Stortorps äldreboende

Foto: Maja Brand

Stockholm blir en alltmer internationellt präglad storstadsregion. Näringslivet utvecklas i allt högre utsträckning av drivkrafter i den globala ekonomin. Allt större andelar av företagen har sina marknader utanför både Sveriges och EU:s gränser och blir allt mer beroende av både varor och tjänster som levereras från hela världen.

Samtidigt blir regionens befolkning mer internationell. I stort sett finns samtliga nationer representerade och ännu fler kulturer och språkgrupperingar. Förhållandena ser ut som en perfekt matchning – men som alla vet är detta inte fallet.

Stockholms arbetsmarknad har en mängd begränsningar, bland annat:

  • svag integration/exkludering av utlandsfödda
  • unga kommer för sent ut på arbetsmarknaden
  • utlandsfödda kommer inte in på arbetsmarknaden 

Inom Södertörnssamarbetet har ett projekt bedrivits i dessa frågor. Projektet har resulterat i ett fast samarbete – Etablering Södertörn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2018
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster