Projekt

Bild på varutransport

Samordnad varutransport på Södertörn startade som ett projekt och landade 2015 i ett etablerat samarbete. Koldioxidutsläppen från kommunernas transporter har halverats och trafiksäkerheten vid förskolor och skolor har förbättrats avsevärt.

Invånarna i de olika Södertörnskommunerna rör sig dagligen över kommungränserna. Därför finns stora fördelar med gemensamma lösningar i regionen, vilket också kan bli billigare för kommunerna.

Här hittar du information om de projekt som just nu drivs inom ramen för Södertörnssamarbetet. Flera tidigare projekt har nu övergått i gemensamma organisationer eller fasta samarbeten.

Pågående projekt

  • Södertörnsmodellen är ett projekt för hållbara och attraktiva städer som finansieras av Vinnova.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2018
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster