Näringsliv och högskola

Södertörns Högskola: Foto: Maja Brand

På Södertörn har flera högskoleutbildningar: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och.Södertörns Högskola,

Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 100 000 nya arbetstillfällen till 2030. Med ett ökat företagande och fler arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till sammanhållning och social hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser och kompetens.

Södertörn har nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Antalet företag och antalet anställda på Södertörn växer också snabbare och mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare. Stockholm Syd fortsätter att utvecklas kraftfullt med 40 nya företag lokaliserade till området i Nykvarn/Södertälje. Beslutet om utbyggnaden av Norviks hamn kommer också att ha en positiv inverkan på aktiviteten på Södertörn.

Fem kommuner på Södertörn finns med bland de sex bästa på 2017 års topplista över kommuner i Stockholms län vars företag växer snabbast, går med vinst samt nyanställer. (Läs om topplistan här).

objektvision.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan företagare söka i vilka av Södertörnskommunerna det finns lämpliga lokaler eller mark för etablering. 

Allt fler högskoleutbildningar

Det finns goda utbildningsmöjligheter på universitet- och högskolenivå på Södertörn. Campus Flemingsberg är ett växande tvärvetenskapligt campus, i dagsläget det 8:e största området för högre utbildning i Sverige med cirka 17 000 studenter. Här finns: Södertörns högskola, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Röda Korsets Högskola och Stockholms musikpedagogiska institut.

Södertälje Science Park är en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning där KTH också utökar antalet utbildningar i och med att KTH:s nya Campus öppnar i området. KTH har även samlat sina högskoleingenjörsutbildningar till Södertälje. I Södertälje finns de globala företagen AstraZeneca och Scania, som båda satsar långsiktigt på verksamheterna i Södertälje.

Sammantaget går det att utläsa av statistiken att alla dessa etableringar har lett till att övergången till högre studier i regionen har ökat. Men utbildningsnivån är fortfarande betydligt lägre på Södertörn än i övriga länet. Andel av befolkningen (20-64 år) med eftergymnasial utbildning är endast 23 procent i genomsnitt bland Södertörnskommunerna jämfört med 33 procent för länet och 27 procent för landet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster