Infrastruktur

Södertälje hamn.

Den allra viktigaste uppgiften att är utveckla infrastrukturen så att tillgängligheten till Stockholm kan öka från hela Mälardalen och övriga Sverige. Flygfotot visar Södertälje hamn.

Internationellt är Stockholm en mycket konkurrenskraftig region. Regionen har haft en imponerande tillväxt under hela 1990-talet. Men denna ställning bör inte tas för given. En svaghet som kan hota regionens ställning är att transportinfrastrukturen inte håller jämna steg med befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten.

Den allra viktigaste uppgiften att är utveckla infrastrukturen så att tillgängligheten till Stockholm kan öka från hela Mälardalen och övriga Sverige. Citybanan är den enskilt viktigaste åtgärden. En annan helt avgörande infrastruktursatsning är Förbifart Stockholm. Snabba förbindelser till Arlanda och Skavsta är andra viktiga satsningsområden liksom att koppla samman Södertörns västra och östra stråk. Södertörnsleden är den viktigaste tvärleden på Södertörn. Den behövs för att knyta samman kärnorna Kungens Kurva Skärholmen, Flemingsberg och Haninge.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster